I.  DEFINICJE

 1. Administrator– Bilbo sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej 8, 62-006 Janikowo (Kobylnica), wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225773, NIP 7772809490, REGON 634634082, kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł
 2. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Serwis– strona internetowa Administratora zamieszczona pod adresem www.bramyoknadrzwi.pl
 5. 5. Użytkownik– osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Administratora w Serwisie, opisanych w Polityce.
 6. KONTAKT

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą̨ poczty elektronicznej pod adresem biuro@bilbo.pl lub listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej.

III.    PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także dla celów marketingowych i innych opisanych poniżej.

 1. PODSTAWY PRAWNE ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Państwa dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), są przetwarzane w celu:

 1. w celu realizacji zawartych umów poprzez e-sklep na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym udostępniania formularzy kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym również w celach analitycznych i profilowania- podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym pozostaje możliwość informowania Państwa o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży Administratora;
 4. ewentualnej windykacji roszczeń w przypadku niewywiązywania się z postanowień umownych– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona jego majątku;
 5. poprawienia funkcjonalności Serwisu, dopasowanie treści ofert do oczekiwań użytkowników i preferencji ustalonych na podstawie Państwa ruchów online podczas przeglądania Serwisu; zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu w celu poprawienia wyników sprzedażowych; podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy w Serwisie- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. w celu realizacji umowy sprzedaży towarów zakupionych bez rejestracji w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 8. w celu obsługi reklamacji i żądań gwarancyjnych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 9. w celach analitycznych, marketingowych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f poprzez prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 10. w celach wykonania prawnie nałożonych obowiązków, tj. w celach rozliczeniowych i rachunkowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 1. REJESTRACJA W SERWISIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W E-SKLEPIR
 2. Aby dokonać rejestracji w serwisie użytkownicy podają dane konieczne do utworzenia i obsługi konta. Użytkownik może w procesie rejestracji danych podać także dodatkowe informacje, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych z pól obowiązkowych jest niezbędne dla założenia i obsługi konta, a ich niepodanie jest tożsame z odmową założenia konta w Serwisie. Podanie danych dodatkowych poza niezbędne do wykonania usługi lub umowy, jest dobrowolne.
 3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są zapisywane w logach systemowych, a dane z logów przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami, nieprawidłowościami lub ochroną przed hakerami.
 4. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczne z przetwarzaniem jego danych osobowych. Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji umowy z Administratorem. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 5. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia możliwość kontaktu poprzez e-skrzynkę znajdującą się w Serwisie. Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do skontaktowania się z nim i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać dobrowolnie także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

VII. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane uzyskane poprzez media społecznościowe są przetwarzane, by informować Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu organizowanych eventów, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem mechanizmów i narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji przedsiębiorstwa, budowania wizerunku przedsiębiorstwa w sieci oraz poszerzaniu sieci kontaktów.

VIII. NEWSLETTER

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej Serwisu Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i może być w każdym czasie wycofane poprzez wysłanie wiadomości za pomocą skrzynki kontaktowej Serwisu. Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newslettera. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe.

 1. PLIKI COOKIES
 2. Pliki cookies to małe pliki instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis, zbierające informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej- np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego ruchów w Serwisie.
 3. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies i poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan na używanie przez nas Cookies lub innych tego typu technologii, proszę zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies samodzielnie (możliwe w każdym czasie), określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika lub ostatecznie wyjść z Serwisu.
 4. Cookies używane są w celu: poprawienia funkcjonalności strony internetowej, dopasowania treści ofert do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie zachowań w sieci, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu).
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 6. W Serwisie Administrator wykorzystuje 2 typy plików Cookies- sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej, a pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W czasie odwiedzin Serwisu, przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook. Informacje na temat danych przechowywanych w tych plikach znajdują się na stronach powyższych podmiotów.
 8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane na podstawie zawartej umowy przechowywane są przez 10 lat od ich uzyskania. Pozostałe dane są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku windykacji roszczeń do czasu zakończenia egzekucji (z uwagi na zaspokojenie wierzyciela) lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie ww. okresów przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdemu z Użytkowników Serwisu przysługuje:

 1. Prawo wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie;
 2. Prawo do informacji o przetwarzaniu danychosobowych – Użytkownik ma prawo do pełnej informacji dot. jego danych, które są przetwarzane, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i okresie przetwarzania oraz do trzymania kopii tychże danych po zgłoszeniu żądania do Administratora;
 3. Prawo do sprostowania i usunięcia danych– Administrator usuwa niezgodności, poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie, na wniosek osoby, której dane są przetwarzane lub z własnej inicjatywy; w przypadku żądania usunięcia danych przez osobę, której dane są przetwarzane, usuwa się je, jeżeli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania– na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 5. Prawo do przenoszenia danych– na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 6. Prawo sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, w takim wypadku dane są niezwłocznie usuwane z bazy;
 7. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych– osoba, której dane są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, co powinna uzasadnić. Sprzeciw w tym zakresie podlega ocenie Administratora, jednak co do zasady jest on uwzględniany;
 8. Prawo do skargi– osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stoi na stanowisku, iż doszło do naruszenia przepisów RODO.
 9. Powyższe prawa mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem za pomocą e-maila: biuro@bilbo.pl lub mogą zostać zgłoszone listownie na adres siedziby wskazany w definicji Administratora. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana w formie, w której została skierowana prośba lub zapytanie.

Dane mogą być udostępniane biurom rachunkowym, kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem, dostawcom rozwiązań informatycznych oraz agencjom marketingowym, w związku z realizacją naszych celów, a także podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tj. sądom lub organom ścigania-  w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od obowiązującego w Unii Europejskiej. W przypadku danych osobowych do których stosuje się prawo unijne (UE), należy podkreślić, że transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić maksymalną ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

XIV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie konieczne i uzasadnione działania, by także osoby, którym powierza dane dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy jest to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.